Titre article: Lvĕ bronzvyìâ statuztki vsalnikov', Istoričeskago muzeâ v' Moskvě i ottomanskago muzeâ Ko,nstantinopolě

Auteur: Smirnov, Â.

Thème: statue

Date édition: 1895

Format: 25

Pagination: p1-32

Langue: russe

Fichier PDF: Lvĕ bronzvyìâ statuztki vsalnikov', Istoričeskago muzeâ v' Moskvě i ottomanskago muzeâ Ko,nstantinopolě